رمزگشایی از سخنان رئیس دستگاه امنیتی کشور/ عامل آشفتگی اپوزیسیون چیست

رمزگشایی از سخنان رئیس دستگاه امنیتی کشور/ عامل آشفتگی اپوزیسیون چیست

وزیر اطلاعات در بخشی از صحبت های خود به ضد انقلاب داخل و خارج از کشور هشدار داد همانگونه که در داخل شما به هم ریختگی وجود دارد و به یکدیگر ظنین هستید به شما هشدار می دهیم ما به فتنه و ضد انقلاب اجازه نخواهیم داد فتنه 88...