حمله روشنفکران به بابک حمیدیان

حمله روشنفکران به بابک حمیدیان

"حمیدیان" با انتقاد شدید از ارتباطات در سینما گفت: ارتباطات در عرصه سینما به‌گونه ای سبب منصرف کردن كارگردان برای انتخاب بازیگر می‌شود. به گزارش مشرق، "بابک حمیدیان" بازیگر سینما گفت: رضا کاهانی بخاطراین‌که مرا برای...