حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پاکستان

حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پاکستان

به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري محلي، مقامات امنيتي گزارش دادند: هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي با شليك چهار فروند موشك به منزلي در بخش ميرعلي باعث كشته شدن اين تعداد شدند....