کسی بخواد بما حمله کنه ما هم مهمات جابه‌جا می‌کنیم!

کسی بخواد بما حمله کنه ما هم مهمات جابه‌جا می‌کنیم!

2. تهدیدها زیاد بشود بعد ما بخواهیم پیرو بیانات مقام معظم رهبری به دشمن سیلی بزنیم یکدفعه سیلی کمانه بکند قایم بخورد توی گوش خودمان. کی بود کی نبود، هیچی، خواستیم مهمات جابجا کنیم این‌جوری شد. 3. البته ما که اصلاً سلاح...