توطئه حمله میکروبی رژیم صهیونیستی به حجاج

توطئه حمله میکروبی رژیم صهیونیستی به حجاج

همزمان با اوج‌گيري طرح اتهامات مقامات و رسانه‌هاي غربي عليه دولت سوريه در خصوص احتمال به‌کارگيري سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيک، يک فعال جنبش وال‌استريت فاش کرد که رژيم صهيونيستي، با شيوع عمدي ويروسي ويژه به عربستان...