حمله شیرزاد و زیباکلام به صنعتی که برای آن پاکترین خون‎ها ریخته شد

حمله شیرزاد و زیباکلام به صنعتی که برای آن پاکترین خون‎ها ریخته شد

شیرزاد: 10هزار سانتریفیوژ با یکی چه فرقی دارد!؟/ زیباکلام: فناوری هسته‎ای برای ما ضرر دارد/ ۱۲ سال فشار غرب تنها برای توقف یک فناوری بی فایده! / از شیرزاد تا شهریاری؛ دو استاد فیزیک، یکی بدنبال نوشاندن جام زهر و دیگری در پی...