اذعان‌سایلنس درباره‌حملات‌سایبری به‌ایران

اذعان‌سایلنس درباره‌حملات‌سایبری به‌ایران

بر اساس گزارش یک موسسه آمریکایی، ظرف نیم‌دهه گذشته، تاسیسات هسته‌ای ایران کمتر از ۶ بار هدف حمله سایبری قرار نگرفته‌اند. به گزارش جهان به نقل از فارس، شرکت امنیت سایبری «سایلنس» در گزارشی ۶۸ صفحه‌ای در خصوص...