ستاد مردمی شرق تهران با حمایت از سعید جلیلی اعلام موجودیت کرد

ستاد مردمی شرق تهران با حمایت از سعید جلیلی اعلام موجودیت کرد

ستاد مردمی شرق تهران با اعلام حمایت از سعید جلیلی ضمن انتشار بیانیه‌ای، به طور رسمی اعلام موجودیت کرد. متن بیانیه اعلام موجودیت ستاد مردمی شرق تهران سعید جلیلی به شرح ذیل است: باسم رب المستضعفین اکنون در برهه‌ای از...