حمایت از حیوانات !

حمایت از حیوانات !

روزي امام حسن عليه السلام حين غذا خوردن ، جلوي سگي که در نزديکي ايشان ايستاده بود، چند لقمه غذا انداخت .کسي پرسيد:- يابن رسول الله ! اجازه مي دهيد سگ را دور کنم ؟حضرت فرمود:- به حيوان کاري نداشته باش !من از خدايم حيا مي کنم که...