سایت ها و وبلاگ های حامی گفتمان سعید جلیلی

سایت ها و وبلاگ های حامی گفتمان سعید جلیلی

1- پرچم های سیاه شرق (خودمون) http://shargh.us/fa 2- حماسه سیاسی سعید جلیلی http://www.hemasehsiyasi.com 3- ستاد مقاومت رمز پیشرفت سعید جلیلی http://aghasaeed.com 4- اتاق فکر حامیان دکتر سعید جلیلی http://masir1357.ir 5- حیات طیبه http://www.drjalily.com 6-...