عکس/دانشمندان ناسا و حل معادلات فیزیک

عکس/دانشمندان ناسا و حل معادلات فیزیک

عکسی از دانشمندان ناسا در حال حل معادلات پیچیده فیزیک روی تخته سیاه، قبل از مجهز شدن ناسا به فن آوری های کامپیوتری نوین امروزی که در سال 1960 گرفته شده است . زمان جنگ سرد و پس از پرتاب ماهواره اسپوتنیک-۱ توسط اتحاد جماهیر...