حضور مسئولان نظام در انتخابات مجلس نهم

حضور مسئولان نظام در انتخابات مجلس نهم

راي گيري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي امروز  ساعت 8 صبح در سراسر کشور آغاز شده است .به گزارش« تابناک » راي گيري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي امروز در حالي راس ساعت 8 صبح آغاز شد كه در اولين دقيقه هاي راي...