حضرت فاطمه علیهاالسلام و ارزش تعلیم

حضرت فاطمه علیهاالسلام و ارزش تعلیم

آن زن همين طور مساءله ديگري پرسيد تا ده مساءله شد. حضرت همه را پاسخ داد. سپس ‍ آن زن از کثرت سؤ ال خجالت کشيد و عرض کرد:- اي دختر رسول خدا! ديگر مزاحم نمي شوم .حضرت فرمود: نگران نباش ! باز هم سؤ ال کن ! با کمال ميل جواب مي دهم ،...