دلایل امامت على بن الحسین، حضرت سجاد علیه السلام

دلایل امامت على بن الحسین، حضرت سجاد علیه السلام

ب ) نصوص معتبر و تصریح از سوى پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله و اما پیشین به امامت ایشان . البته محور سومى هم وجود دارد كه به نوبه خود شایان توجه است و آن را تحت عنوان كرامات و معجزات و نمودهاى خارق العاده مى توان بررسى...