محاصره حرم حضرت رقیه (س) توسط وهابی ها

محاصره حرم حضرت رقیه (س) توسط وهابی ها

حرم حضرت رقیه (س) نازدانه امام حسین (ع) توسط وهابی ها محاصره شده و تهدید به تخریب کرده اند . قرائت سوره حشر برای تعجیل در فرج خوانده شود ....