رهبر انقلاب :غلطی از اسرائیل سربزند تلاویو را با خاک یکسان می کنیم

رهبر انقلاب :غلطی از اسرائیل سربزند تلاویو را با خاک یکسان می کنیم

رهبر معظم انقلاب با بیان نکات اساسی در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا، الزامات حماسه اقتصادی به ویژه لزوم رهائی از وابستگی به نفت و توجه جدی به سیاستهای کلان اقتصادی، و اقدام هوشمندانه پیش از اجرای نقشه دشمن را تبیین و...