چه کسی به اجبار دست آقا را بوسید؟ +عکس

چه کسی به اجبار دست آقا را بوسید؟ +عکس

«خبرگزاری دانشجو»: حضرت آیت‌الله سیدکاظم حائری، از مراجع قم که مقلدان زیادی در عراق دارد، وقتی به دیدار رهبری رفت، اصرار داشت دست رهبری را ببوسد اما آقا اجازه ندادند. بعد از آن، آقا به دیدار ایشان رفتند و به گفته...