آغاز سال تحصیلی جدید با شعار “أشهد أن محمداً رسول الله” در مدارس

آغاز سال تحصیلی جدید با شعار “أشهد أن محمداً رسول الله” در مدارس

خبرگزاری فارس: معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از طنین انداز شدن شعار «أشهد أن محمداً رسول الله» در نخستین روز از آغاز سال تحصیلی در مدارس کشور خبر داد. ...