بازخوانی پرونده دیکتاتور«حسنی مبارک» از ابتدا تا انتها

بازخوانی پرونده دیکتاتور«حسنی مبارک» از ابتدا تا انتها

به گزارش فارس، در بخش نخست این مطلب و به مناسبت اعلام حکم "حسنی مبارک"، رئیس جمهور مخلوع مصر و دو پسرش "علاء و جمال" و وزیر کشورش "حبیب العادلی" و 6 معاون همراهش در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصر و فساد مالی ،حوادث جاری...