بیهوش شدن مبارک پس از شنیدن خبر مرگ عمر سلیمان

بیهوش شدن مبارک پس از شنیدن خبر مرگ عمر سلیمان

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر که در بیمارستان زندان طره بسرمی‌برد، با آگاه شدن از مرگ عمر سلیمان، معاون خود به شدت گریه کرده و پس از نیم ساعت از هوش رفت. حسنی مبارک از...