تویسرکانی:حساسیت ویکی‌پدیا به انتشارات مقالات اسلامی قابل بررسی است

تویسرکانی:حساسیت ویکی‌پدیا به انتشارات مقالات اسلامی قابل بررسی است

 مجری طرح تصويرپردازی دانشنامه آزاد اينترنتی ويكی‌پديا از جهان اسلام گفت: ويكی‌پديا نگاه جانب‌دارانه به جهان اسلام ندارد اما به هرحال نسبت به مقاله‌های اسلامی حساس هستند كه بايد اين موضوع ريشه‌يابی شود تا راه‌های...