اعلام موجودیت یک حزب اصلاح طلب جدید

اعلام موجودیت یک حزب اصلاح طلب جدید

تشکیل این حزب از سوی موسسانی چون محمدرضا راه چمنی، مسعود حیدرنژاد، سید محمد هاشمی، سید سبحان حسینی،  شهرام صادر، فریدون سلیمی نیا، حجت الاسلام فاضل امیر جهانی ، حجت الاسلام محمد حسین مغیثی، سید حسن میرقائمی و سید...