حرم حضرت معصومه(س) کی ساخته شد؟

حرم حضرت معصومه(س) کی ساخته شد؟

حضرت، معصومه (س) دختر گرامی امام هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفر (ع) است که در اول ذیقعده سال 173 هجری قمری در مدینه متولد شد. مادر مکرمه ایشان حضرت نجمه خاتون (س) است. در سال ٢٠٠ هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى سفر...