سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی خبر داد:شناسایی ۸ میلیون نفر از پر درآمدها برای حذف یارانه نقدی

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی خبر داد:شناسایی ۸ میلیون نفر از پر درآمدها برای حذف یارانه نقدی

خبرگزاری فارس: سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در دومین سالگرد اجرای هدفمندی یارانه‌ها از شناسایی ۸ میلیون نفر از اقشار پر درآمد برای حذف یارانه نقدی خبر داد و گفت: تورم مرحله اول هدفمندی ۱۰ درصد بود. ...