حدیث کساء و منزلت آن

حدیث کساء و منزلت آن

حديث كساء چيست؟ كساء در زبان عربى نوعى عبا است كه بر دوش اندازند، و گاهى نيز به عنوان زيرانداز و روانداز از آن استفاده مى شود. در روايات فراوانى كه در كتابهاى شيعه و اهل سنت نقل شده وارد است: هنگامى كه آيه تطهير: اِنَّما...