خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "حجر بن عدی"

پیامکهای هتک حرمت مزار حجر بن عدی

پیامکهای هتک حرمت مزار حجر بن عدی

این قوم لعین مرامشان نامردی ست توهین به حجربن عدی بامعنی ست امروز برای شیعیان روشن شد از بابت چه مزار زهرا مخفی ست علیرضا برات وند ...

ما میثم و حجریم و مالک

ما میثم و حجریم و مالک

ضمن محکومیت جسارت وهابیون تکفیری به مزار مطهر حجر بن عدی شریف شعر زیر را به محضرتان تقدیم می کنم.  وقتی که می خشکد درختی – باید که ببریدش ز ریشه ورنه اسیر دست باد است – هم شاخ و هم برگش همیشه...