سلطان پتروشیمی در بازجویی و بازپرسی است‌

سلطان پتروشیمی در بازجویی و بازپرسی است‌

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان بازرسی کل کشور د‌ر خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی ایران که اخیراً ‌بازداشت شده گفت: این پرونده در حال ‌بازجویی و بازپرسی ‌‌بوده که جزئیات آن‌ قابل ذکر نیست. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی ‌در...