حامی اول سلمان رشدی دوباره به ایران می‌آید!

حامی اول سلمان رشدی دوباره به ایران می‌آید!

«اورهان پاموک» نویسنده ترک و اولین کسی که در جهان اسلام با فتوای حضرت امام خمینی علیه سلمان رشدی مخالفت کرد، قرار است اسفندماه به ایران بیاید. به گزارش  فارس، در  خبری آمده بود که اورهان پاموک - نویسنده ترکیه‌ایی برنده...