برترین قاری قرآن کشور مشخص شد

برترین قاری قرآن کشور مشخص شد

نفرات برتر رشته قرائت سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اعلام شدند. جعفر فردی مقام نخست مسابقات قرائت را از آن ِخود کرد. ...