حاشیه های افتتاحیه مجلس نهم

حاشیه های افتتاحیه مجلس نهم

به گزارش مشرق ، مراسم افتتاحیه مجلس نهم صبح روز یکشنبه در صحن پارلمان برگزار شد که این مراسم با حواشی همراه بود.* مراسم افتتاحیه مجلس نهم ساعت 8.45 دقیقه با 262 منتخب مردم  آغاز شد.* امروز نیروهای تشریفاتی در اطراف مجلس برای...