حاشیه‌های دیدار معلمان با رهبر انقلاب

حاشیه‌های دیدار معلمان با رهبر انقلاب

رهبری که خودش را در برابر چشم امتش حقیر می‌خواند تا از انحراف جلوگیری کند، باید هم این‌طور مورد استقبال قرار گیرد، باید هم آن‌قدر عزیز باشد. به گزارش  فارس، حاشیه‌های دیدار معلمان و اساتید خراسان شمالی با رهبر انقلاب...