دستاوردهای حادثه مباهله

دستاوردهای حادثه مباهله

 1. سند حقانيت شيعه نزول آيه مبارکه مباهله، واضحترين دليل بر فضيلت و عالي ترين مدرک براي حقانيت باورهاي شيعه در مورد امامت و خلافت علي عليه السلام بعد از رحلت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌باشد. در اين آيه وجود مقدس...