حاج قاسم سلیمانی در کنار هادی العامری

حاج قاسم سلیمانی در کنار هادی العامری

آمرلی/ حاج قاسم سلیمانی در کنار هادی العامری سرپرست وزارت دفاع عراق و فرمانده سپاه...