خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "حاج شيخ محمد جواد خراساني"

بستن پل در بغداد در محله کرخ

بستن پل در بغداد در محله کرخ

 در ملاحم و فتن از اميرالمؤمنين(ع) در علامت بلاي سوم بغداد فرمود:اذا عقد الجسر بارضها و طلعت النجوم ذات الذوانب من المشرق هنالك يقتل علي جسرها كتائبهرگاه در زمين بغداد (پل) بسته شود و ستارگان دنباله دار از مشرق طلوع كند و...

خروج مغربی از مصر و سلطه او بر شامات

خروج مغربی از مصر و سلطه او بر شامات

 حضرت صادق(ع) فرمود: قبل از قيام حركت مي كند جنگ قيس. و حضرت رضا(ع) فرمود: هرگاه حركت كند و به اهتزاز درآيد بيرقهاي قيس در مصر. و حضرت صاحب (ع) به ابن مهزيار فرمود:هرگاه حركت كند مغربي. اميرالمؤمنين بعد از ذكر دو رايت فرمود...