زندگینامه آیت الله حاج سید علینقی طبسی حائری

زندگینامه آیت الله حاج سید علینقی طبسی حائری

حاج سید علینقی طبسی حائری آیت الله سید علینقی طبسی حائری در سحرگاه شنبه هفتم رمضان سال ۱۳۴۲ قمری برابر با ۲۳ فروردین ماه ۱۳۰۳ شمسی در یک خانواده اصیل مذهبی و روحانی در شهر مقدس کربلا متولد شد. پدرش روحانی خدمتگزار و...