“جواد اطاعت” گزینه خاتمی و شورای اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری

“جواد اطاعت” گزینه خاتمی و شورای اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری

جواد اطاعت به عصر ایران گفت: آقای سید محمد خاتمی با بنده تماس گرفته و درخواست کردند که به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان وارد انتخابات ریاست جمهوری شوم. شورای مرکزی اصلاح طلبان با محوریت سید محمد خاتمی، جواد اطاعت را به...