جهیزیه حضرت زهرا علیهاالسلام

جهیزیه حضرت زهرا علیهاالسلام

سپس پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم به اصحاب دستور فرمود، براي فاطمه لوازم خريده شود. بعضي از وسايل خريده شده عبارت بودند از:پيراهني به هفت درهم نقاب به چهار درهم قطيفه سياه خيبري تختخواب بافته شده از برگ و ليف خرمادو عدد...