جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت

جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت

جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت مقدمه:دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادى اسلام در مورد جهانی‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلکه به مثابه آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد....