«جهاد» به «عماد» پیوست+عکس

«جهاد» به «عماد» پیوست+عکس

هر کس او را نمی‌شناخت، با معرفی سردار، لبخندی بر لبانش می‌نشست و پسر جوان را بغل می‌کرد و می‌بوسید. خبرگزاری فارس: «جهاد» به «عماد» پیوست+عکس ...