خلبانان جنگنده ترکیه آمریکایی بودند

خلبانان جنگنده ترکیه آمریکایی بودند

شبکه الدنیا افزود شماری از کارشناسان روس تأکید کردند این هواپیما با مأموریتی که از سوی ناتو به آن محول شده بود در مأموریت شناسایی بود .شبکه الدنیا در بخشی از گزارش خود این پرسش را مطرح کرد زمانیکه اسرائیلی ها نه نفر از...