تعیین تاریخ اکران جنجالی ترین فیلم از آل سعود

تعیین تاریخ اکران جنجالی ترین فیلم از آل سعود

نجدت آنروز در مورد تعیین این تاریخ برای نمایش فیلمش و هم چنین مکان آن می گوید: من این تاریخ را انتخاب کردم تا با حوادث 11 سپتامبر در آمریکا که نتیجه پشتیبانی از تفکر افراط گرایان بود همزمان باشد، هم چنین من شهر لندن را...