جنبش “تمرد” در بحرین اعلام موجودیت کرد

جنبش “تمرد” در بحرین اعلام موجودیت کرد

پس از موفقیت جنبش تمرد مصر از جریانهای مخالف مصری در رسیدن به مطالبات خود در این کشور، برخی فعالان بحرینی جنبشی را با همین نام در بحرین با هدف سرنگونی آل خلیفه تاسیس کردند.به گزارش مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، جمعی...