عکسهای جالب از کنفرانس جنایات صدام

عکسهای جالب از کنفرانس جنایات صدام

 به گزارش شیعه آنلاین، "صدام حسین عبدالمجید تکریتی" ۲۸ آوریل ۱۹۳۷ در روستای عوجه از توابع شهر تکریت در شمال بغداد متولد شد. با اسناد، مدارک و شواهد موجود، دیگر سخن گفتن در مورد جنایات بزرگ‌ ترین دیکتاتور قرن امری بیهوده...