نگاهی‎متفاوت به‎تشیع جنازه‎پاشایی+عکس

نگاهی‎متفاوت به‎تشیع جنازه‎پاشایی+عکس

ای کاش همه ما وقتی خبر مرگ کسی را میشنویم در ابتدا تلنگری به خود زنیم و بدانیم که با هر پست و مقام و در هر جایگاهی که باشیم باید روزی از دنیا برویم و تنها چیزی که برایمان میماند اعمال و رفتار ما است و الا روشن کردن شمع و...