فردوسی پور اسیر حملات جناب خان !

فردوسی پور اسیر حملات جناب خان !

فردوسی پور اسیر حملات جناب خان ! عادل فردوسی پور که سرانجام به استودیوی خندوانه رفت و روبروی رامبد جوان نشست ، در این برنامه حسابی از سوی جناب خان سئوال پیچ شده است. فردوسی پور اسیر حملات جناب خان ! جناب خان ...