جمع‌آوری مجسمه‌های بودا از فروشگاه‌های تهران

جمع‌آوری مجسمه‌های بودا از فروشگاه‌های تهران

دبیر ستاد صیانت از آثار فرهنگی با اشاره به اینکه مجسمه بودا از مصادیق تهاجم فرهنگی است از جمع‌آوری این مجسمه‌ها از فروشگاه‌های تهران خبر داد. جابری انصاری به خبرنگار مهر گفت: گشت‌های بازرسی در حوزه کنترل الواح فشرده...