جمعیت شیعه در جهان از ۴۰۰ میلیون نفر گذشت

جمعیت شیعه در جهان از ۴۰۰ میلیون نفر گذشت

اگر ماجرای سقیفه رخ نمی داد، اکنون یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان جهان همگی شیعه بودند. به گزارش شیعه آنلاین، مؤسسه "لیوفورم" که در زمینه مسائل دینی و عمومی در سراسر جهان فعالیت می کند و بیش از 222 دفتر در نقاط مختلف جهان...