جمعیت زندانیان ایران ۳۳ هزار نفر کم شد

جمعیت زندانیان ایران ۳۳ هزار نفر کم شد

مهر نوشت:بر اساس آخرین آمارهای جهانی بیش از 10 میلیون نفر در 218 کشور جهان زندانی هستند که این مرکز اعلام کرده است آمار زندانیان در ایران از 250 هزار به 217 هزار نفر کاهش یافته است....