جلیلی در جمع مردم اسلام‌شهر

جلیلی در جمع مردم اسلام‌شهر

تفکر بسیجی باید جایگزین تفکر تکنوکراسی در وزارتخانه‌ها شود/ با ایجاد تردید از مسیر حسینی برنمی‌گردیم کاندیدای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ما با تردید افکنی‌ها از مسیر حسینی خود باز نمی‌گردیم، گفت:...