کش و قوس‌ها برای برپایی نمایشگاهی بدون اختتامیه در وزارت ارشاد

کش و قوس‌ها برای برپایی نمایشگاهی بدون اختتامیه در وزارت ارشاد

هفتمین دوره از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت برگزار شد و بدون برپایی اختتامیه به پایان رسید. خبرگزاری فارس: کش و قوس‌ها برای برپایی نمایشگاهی بدون اختتامیه در وزارت ارشاد به گزارش...